Skip to content Skip to footer
-20%

การเงินธนาคาร ฉบับที่ 471 กรกฎาคม 2564

80.00฿

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้ว่าการ ธปท. จับตาตัวเลขผู้เสมือนว่างงานพุ่งหลังการระบาด COVID-19 ระลอก 3 คีย์หลักคือ การบริหารวัคซีน ประเมินเศรษฐกิจไทย 5 ปีต่อจากนี้ 2565-2569 โตเฉลี่ย 3% มั่นใจไม่เกิดวิกฤติ

Category: Product ID: 18617

Description

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้ว่าการ ธปท. จับตาตัวเลขผู้เสมือนว่างงานพุ่งหลังการระบาด COVID-19 ระลอก 3 คีย์หลักคือ การบริหารวัคซีน ประเมินเศรษฐกิจไทย 5 ปีต่อจากนี้ 2565-2569 โตเฉลี่ย 3% มั่นใจไม่เกิดวิกฤติ เหตุหนี้ต่างประเทศน้อย ทุนสำรองระหว่างประเทศยังเพียงพอ แบงก์แข็งแรง ฐานะการคลังยังมั่นคง พร้อมเร่งผลักดันมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ให้เกิดผลจริง ติดตามรายละเอียดใน COVER STORY

Special Interview : สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เจาะลึกถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลัง COVID-19 ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะฟื้นตัวได้ช้าลง แต่ผู้ว่าการ ธปท. ให้ความมั่นใจว่าไม่เกิดวิกฤติอย่างแน่นอน