Skip to content Skip to footer

MONEY EXPO HATYAI 2023 จัดยิ่งใหญ่ แบงก์/ประกัน/บล./บลจ. เสิร์ฟโปรโมชั่นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้

งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 13 MONEY EXPO HATYAI 2023 แบงก์ ประกัน บล. บลจ. ส่งตรงบริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัตราดอกเบี้ย 0% เอาใจลูกค้าชาวใต้ ภายใต้แนวคิด Green Finance for Green Living การเงินสีเขียวเพื่อชีวิตสีเขียว วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 และลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 13 MONEY EXPO HATYAI 2023 ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 และลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและธุรกิจเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรัฐและเอกชน สามารถเข้าถึง Green Financing ให้ได้มากที่สุด เพื่อร่วมกันฟื้นฟูโลกของเราให้กลับคืนมาเป็น “โลกสีเขียว” ที่ยั่งยืนตลอดไป

นางสาวภาคนีกล่าวว่า สำหรับการจัดงานในปีนี้ ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน ได้นำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนให้กับประชาชนชาว อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้า เจ้าของธุรกิจ และนักลงทุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน บริการทางการเงิน การลงทุน และแหล่งข้อมูลด้านการลงทุนอย่างครบวงจร  ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรเงินสด เงินฝาก Digital Banking Online Banking สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันภัย รวมถึงการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ และทองคำ พร้อมแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษในรอบปี

“จากการจัดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 ที่ผ่านมา สร้างยอดธุรกรรมออฟไลน์และออนไลน์รวม กว่า 7,000 ล้านบาท จากภาวะเศรษฐกิจการเงินในภาคใต้ที่เติบขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เป็นศูนย์กลางแหล่งการค้าและการลงทุนสำคัญของภาคใต้ ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ กลับมาคึกคักอย่างเต็มที่ ตามการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว และผลดีจากนักลงทุน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองและต่างชาติที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ในปีนี้ ยังเป็นเป็นอีกกิจกรรมที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาคใต้ได้อย่างแน่นอน”

นางสาวภาคนีกล่าวอีกว่า ภายในงานยังจัดให้มีการสัมมนาด้านการลงทุน ณ เวทีกิจกรรม ชั้น 1 ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566  เวลา 12.00-13.00 น. สัมมนาหัวข้อ “หนี้ครัวเรือนไทย แก้อย่างไรให้ยั่งยืน” วิทยากรโดย คุณอุดม พลสมบัตินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Clean Loan และคลินิกแก้หนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท และ คุณโสภี สงวนดีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ดำเนินรายการโดย คุณวราธิป เจียมพานทอง ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้า ฝ่ายคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท และเวลา 14.00-15.00 น. สัมมนาหัวข้อ ล็อกเป้า “หุ้นแกร่ง” ดักฟันด์โฟลว์ รับโอกาสการ เมืองไทยเริ่มชัด วิทยากรโดย คุณมงคล พ่วงเภตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566  เวลา 14.00-15.00 น. สัมมนาหัวข้อ “รู้ทันภัยการเงินในยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย คุณพสุธา ระวังสุข รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

  งาน Money Expo Hatyai 2023 ยังคงจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition  ที่สามารถใช้บริการได้ทั้งออฟไลน์โดยเดินทางมาใช้บริการได้ในงาน  และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com “แพลตฟอร์มมหกรรมการเงิน Money Expo Online ช่วยอำนวยความสะดวกให้ ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้ง่ายขึ้น” 

องค์กรที่เข้าร่วมงาน MONEY EXPO HATYAI 2023
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
บริษัทประกัน
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
หน่วยงานรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัทเอกชน
 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)