Skip to content Skip to footer
job opportunities

ร่วมงานกับเรา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ และผู้ประกาศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดรายการ ข่าวเศรษฐกิจ สัมภาษณ์ ทำข่าว/สกู๊ป และเขียนข่าว ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจ พิธีกรงานสัมมนา หรือตามที่บริษัทฯ มอบหมาย คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ อายุ…

Content Creator

หน้าที่และความรับผิดชอบ คิดค้นเนื้อหา content ที่สร้างสรรค์ เกี่ยวกับ การเงินการลงทุน ลงแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Instagram YouTube และ TikTok เขียนคำโฆษณาที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง…