Skip to content Skip to footer

Account Executive (ขายสื่อโฆษณา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ เสนอขายสื่อโฆษณาเพื่อลงในนิตยสารและสื่อ Social ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด คิดแผนการตลาดหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เสนอลูกค้าให้มีความน่าสนใจ คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป…

ผู้สื่อข่าว (Reporter)

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดรายการ ข่าวเศรษฐกิจ สัมภาษณ์ ทำข่าว/สกู๊ป และเขียนข่าว ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจ พิธีกรงานสัมมนา หรือตามที่บริษัทฯ มอบหมาย คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ อายุ…