Media

30 พ.ย. 542

พบหนังสือดีที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 หรือ Book Expo Thailand 2016 โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ...
โดย :