เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด

42/38 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : 02-6914126-30

อีเมล์ : member@ma.co.th

 

แผนที่
ติดต่อ
11111

Media Associated Co., Ltd., established in 1981, is a media, publisher, and content creator business group.

Media includes the flagship magazine, Money & Banking (Karnngern Thanakarn), as well as Digital Age, Gourmet & Cuisine, @Kitchen, and Tamago Free Magazine, and financial television programs; namely, Money Daily, Money Delivery, and Money Morning.

 11111
 

Media Associated Group also owns the first and biggest financial and investment exhibition, Money Expo, which was established in 2001.

Media Associated Group also hosts Money & Banking Awards (Originally Banker of the Year award, since 1983), and partnered

 11111

 

 

สื่อในเครือเรา

วารสารการเงินธนาคาร

 

โทรศัพท์ : 02-6914126-30#205
อีเมล : karnngern@karnngern.com

นิตยสาร Gourmet&Cuisine

 

โทรศัพท์ :02-6914126-30 #124
อีเมล์ :editor@gourmetandcuisine.com

นิตยสาร digital Age

 

โทรศัพท์ : 02-6914126-30#313
อีเมล์ : secretary@digitalagemag.com

นิตยสาร @Kitchen

 
โทรศัพท์ :02-6914126-30 #223
อีเมล์ : kitchen2549@yahoo.com

รายการทีวี Money Delivery

 

โทรศัพท์ :02-6900921
อีเมล์ :mbtv@moneyandbankingtv.com

รายการทีวี Money Daily

 

โทรศัพท์ :02-6900921
อีเมล์ :mbtv@moneyandbankingtv.com

 

รายการทีวี Money Biz

 

โทรศัพท์ :02-6900921
อีเมล์ :mbtv@moneyandbankingtv.com

รายการทีวี AEC Plus

 

โทรศัพท์ :02-6900921
อีเมล์ :mbtv@moneyandbankingtv.com

รายการทีวี Kids Chef

 

 

 

มหกรรมการเงิน MONEY EXPO

 

โทรศัพท์ : 02-6914126-30#226
อีเมล์ : marketing@ma.co.th

รายการทีวีเปรี้ยวปาก