ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานขายสื่อโฆษณานิตยสาร Tamago Free Magazine จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

1. เงินเดือน  ตามประสบการณ์ (ยังไม่รวมค่าพาหนะ,คอมมิชชั่น)

 

2. คุณสมบัติ 

อายุ 22-35 ปี
-  เพศหญิง/ชาย
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบสาขาการตลาดหรือนิเทศศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ควรมีประสบการณ์ทางด้านการขายสื่อโฆษณาและขายสื่อออนไลน์

- บุคลิกภาพดีเยี่ยม

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พูดเก่ง สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
มีความคล่องตัวในการทำงานสูง ในกรณีที่ต้องออกไปพบปะลูกค้า

- มีความสามารถในการวางแผนการตลาดให้ลูกค้าได้

- มีพื้นฐานความรู้ความสนใจด้านร้านอาหาร ข้อมูล กิน เที่ยวโดยเฉพาะในกรุงเทพย่านธุรกิจ
- หากมีรถยนต์หรือมีประสบการณ์ขายสื่อโฆษณาที่มีฐานลูกค้าใกล้เคียงกับนิตยสาร Tamago Free Magazine จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. ลักษณะงาน

-  เสนอขายสื่อโฆษณาเพื่อลงในนิตยสาร Tamago Free Magazine และเว็บไซต์รวมถึงช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด

-  คิดแผนการตลาดหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เสนอลูกค้าให้มีน่าสนใจ

- งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

 

4. รายได้/สวัสดิการ
- เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน
- ค่าคอมมิชชั่น
- ค่าพาหนะ
- โบนัส/ปรับขึ้นเงินประจำปี
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม