ตำแหน่งงานว่าง

Web Admin “digital Age” จำนวน 1 อัตรา

  1. อัตราเงินเดือน 18,000 – 25,000 บาท

 

  2. ลักษณะงาน

 -    รับผิดชอบความถูกต้องและเรียบร้อยในภาพรวมของเนื้อหาบนเว็บไซต์ digital Age รวมถึงมีความสามารถในการอัพเดตบทความให้น่าสนใจ ตามแผนงานที่กำหนด

-     ประชาสัมพันธ์เนื้อหาของเว็บไซต์ใน Social Media รวมทั้งวางแผน Schedule ทำแคมเปญกับแฟนเพจ ออกแบบกิจกรรม และติดตามผลลัพธ์เพื่อนำมาสรุปรายงาน

-     ดูแลลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา และติดตามงานขายโฆษณาบนช่องทางออนไลน์

-    รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกของกองบรรณาธิการ

 

3. คุณสมบัติ

-    เพศหญิง/ชาย อายุ 25-32  ปี

-    วุฒิปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-    มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

-    มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการทำงาน ทำงานล่วงเวลาได้  อดทน รับแรงกดดันจากการทำงาน และมี Service Mind ในงานบริการและประสานงาน

-    ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ แคมเปญ ดูแลเว็บไซต์ หรือเป็นแอดมินเพจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-    เป็นคนที่ชอบเทคโนโลยี มีความรู้ด้าน IT และเคยมีผลงานที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

 

 4. รายได้/สวัสดิการ

-    เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน

-    โบนัส/ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี

-    ประกันสังคม

-    งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ

-    สัมมนาต่างจังหวัดประจำปี