ตำแหน่งงานว่าง

ผู้สื่อข่าวสาย IT ประจำนิตยสาร Digital Age จำนวน 1 อัตรา

1. อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์

  

2. ลักษณะงาน

1. ทำข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวง IT

2. ตั้งประเด็นข่าว,สรุปและเรียบเรียงข่าว

3. สัมภาษณ์องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเขียนคอลัมน์

 

3. คุณสมบัติ

-      อายุ 24 33  ปี

-      เพศหญิง/ชาย

-     วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิเทศศาสตร์ เอก วารสารศาสตร์ หรือประชาสัมพันธ์,อักษรศาสตร์,วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์

-     มีความรู้รอบตัวเรื่องธุรกิจ ,และองค์กรต่างๆ

-     รู้จักแหล่งข่าว สามารถเข้าถึงและติดต่อได้

-     มีความรู้ด้านงานข่าว,เขียนข่าว

-     มีความรู้ด้าน IT,คอมพิวเตอร์ การสื่อสารออนไลน์

-     มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

-     มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

4. รายได้/สวัสดิการ

-     เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน

-     ค่าพาหนะ

-     โบนัส/ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี

-     ประกันสังคม

-    งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ

-    สัมมนาต่างจังหวัดประจำปี

-    ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 

หมายเหตุ

  ขอให้ผู้สมัครที่สนใจส่งรูปถ่ายและผลงานเขียนอย่างน้อย 2 บทความแนบมาพร้อม Resume