ตำแหน่งงานว่าง

Event Project Manager จำนวน 1 อัตรา

 1. อัตราเงินเดือน : 30,000 – 40,000 บาท/เดือน (เปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์)
 2.  
 3. คุณสมบัติที่จำเป็น
  • ให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กน้อย กำหนดเวลา การบริการลูกค้า การขายและการตลาด และสามารถทำงานได้ดีกับคนทุกระดับขั้นของงาน ตั้งแต่คนงานก่อสร้างบูธ ผู้ประสานงานฝ่ายขาย จนถึงผู้บริหาร
  • สามารถทนต่อความกดดันในการทำงานได้ คล่องแคล่ว สามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่น สามารถควบคุมตนเองได้ดี และมีความเป็นผู้นำ
  • ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นิยมการพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งหวังการประสบความสำเร็จ
 4.  
 5. การศึกษาและประสบการณ์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการจัดอีเวนต์ หรือการสื่อสารเพื่อการตลาดมาก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร หรือ การบริหารธุรกิจ
 6.  
 7. ความสามารถ
  • มีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดีเยี่ยม ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานอีเวนท์
  • มีความเป็นนักเจรจาต่อรอง และมีความเป็นนักจัดการ
  • สามารถขับรถยนต์ได้
 8.  
 9. ความรับผิดชอบ
  • เป็นผู้จัดการงานอีเวนต์ต่างๆ ของบริษัท โดยสามารถจัดการงานได้ตามกำหนดเวลา งบประมาณ และสโคปงาน
  • วางแผนอีเวนต์ เริ่มตั้งแต่กำหนดเวลา สร้างสรรค์องค์ประกอบของอีเวนต์ และกำกับดูแลภาพลักษณ์ของงานอีเวนต์ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการออกแบบคีย์วิชวลของงาน การออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ร่วมกับฝ่ายศิลปกรรม รวมทั้งโครงสร้าง ส่วนตกแต่ง และสื่อประชาสัมพันธ์งาน
  • วางแผนจัดหาสถานที่ วางแผนจัดสรรพื้นที่และผังงาน วางแผนการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึง เวที แสง เสียง และจัดการด้านอาหารเครื่องดื่ม รูปแบบการแสดงพิธีเปิดและกิจกรรมภายในงาน วางแผนจัดการการขนส่ง และดูแลงานในรายละเอียดอื่นๆ เช่น การดูแลลูกค้า หรือแขกวีไอพี
  • ดุแลและกำกับการดำเนินการจัดงาน ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การอำนวยความสะดวกผู้ร่วมแสดงงาน จนถึงการรื้อถอน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
  • ประสานงานของหน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่ซัพพลายเออร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
  • รายงานรายละเอียดของการจัดงานแก่ผู้บริหารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ