ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่อาคาร จำนวน 1 อัตรา

 1. อัตราเงินเดือน : 13,500 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
 2.  
 3. คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 24 – 32 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สารพัดช่าง,การจัดการ ฯลฯ
  • มีความรู้ด้านงานช่างทั่วไป สามารถซ่อมแซมและแก้ไขงานเล็กๆ น้อยๆ ได้
  • มีความสามารถด้านการประสานงานและการสื่อสารดี
  • บุคคลิกภาพดี สุภาพ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตบริการ
  • ซื่อสัตย์ ใจเย็น ละเอียดรอบคอบ มีความคล่องตัวสูงและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม
 4.  
 5. ลักษณะงาน
  • ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบประปา ไฟฟ้า งานไม้ งานช่างต่างๆ ภายในอาคาร ทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานซ่อมบำรุงส่วนที่ชำรุด เสียหาย โดยหากมีโครงการจะทำเพิ่มเติม ปรับปรุง อุปกรณ์ใดๆ ชำรุดและแจ้งซ่อมเข้ามา จะมีหน้าที่จัดหาช่าง ต่อรองราคา และดูแลควบคุมการซ่อมจนงานแล้วเสร็จ
  • ช่วยงานส่วนของโอเปอเรเตอร์ ในการรับสายโทรศัพท์ ประสานงานแขกหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อในสำนักงาน
 6.  
 7. รายได้/สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน
  • โบนัส/ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • ประกันสังคม
  • งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ
  • สัมมนาต่างจังหวัดประจำปี