ตำแหน่งงานว่าง
 
 1. อัตราเงินเดือน : 18,000 – 23,000 บาท
 2.  
 3. คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน,เทคโนโลยีสารสนเทศ,คณะอักษรศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความสนใจในเทรนด์เทคโนโลยี ชอบติดตามข่าวสารด้าน IT บน Social Media อยู่เป็นประจำ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการครีเอทคอนเทนต์ และคิดกิจกรรมบน Facebook โดยต้องตามทันกระแส และเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของ Facebook Page ด้วย
  • มีความขยัน อดทน เสียสละ มี Service Mind และรับแรงกดดันจากการทำงานได้ดี ทำงานล่วงเวลาได้
  • มีจรรยาบรรณในการทำงาน โดยนำเสนอข่าวสารบนเพจในมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • มีประสบการณ์ในการเป็นแอดมินเพจ หรือดูแลเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4.  
 5. ลักษณะงาน
  • เป็นผู้ดูแล Facebook Digital Age Magazine
  • คอยตอบคำถามต่างๆ บน Facebook Page
  • อัพเดทข่าวสารหรือเรื่องราวด้าน IT ทั้งในนิตยสาร Digital Age และค้นหาเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวอื่นๆ อยู่เสมอ
  • คอยติดตามเทรนด์เทคโนโลยี เพื่อครีเอทคอนเทนต์ และคิดกิจกรรมบน Facebook Page ตามเทศกาลหรือช่วงที่มีกระแสข่าวที่น่าสนใจ โดยสามารถนำมาเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของ Facebook Page ได้ด้วย
 6.  
 7. รายได้/สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน
  • โบนัส/ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • ประกันสังคม
  • งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ
  • สัมมนาต่างจังหวัดประจำปี
 1. อัตราเงินเดือน : 15,000 – 20,000 บาท
 2.  
 3. คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-27 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกวิทยุโทรทัศน์ เอกสื่อสารมวลชน, IT
  • ถ่ายคลิปวีดีโอ,ภาพนิ่ง,ตัดต่อและทำ Graphic ได้อย่างชำนาญ
  • ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เรียบเรียงสำนวนให้อ่านเข้าใจง่าย
  • ติดตามข่าวสารและสนใจด้าน IT สามารถอ่านและแปลข่าวภาษาอังกฤษเข้าใจได้ดี
  • มีความขยัน อดทน เสียสละ มี Service Mind และสามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้ดี
  • ทำงานล่วงเวลาได้
 4.  
 5. ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบ Website / Facebook ของนิตยสาร Digital Age ในการลงคลิปวีดีโอ ทั้งถ่ายสดและคลิปทั่วไป รวมถึงการอัพเดตข่าวสารต่างๆ ลงในสื่อโซเชียล ตามหมายงานที่กำหนด
 6.  
 7. รายได้/สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน
  • โบนัส/ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • ประกันสังคม
  • งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ
  • สัมมนาต่างจังหวัดประจำปี
 1. อัตราเงินเดือน : 30,000 – 40,000 บาท/เดือน (เปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์)
 2.  
 3. คุณสมบัติที่จำเป็น
  • ให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กน้อย กำหนดเวลา การบริการลูกค้า การขายและการตลาด และสามารถทำงานได้ดีกับคนทุกระดับขั้นของงาน ตั้งแต่คนงานก่อสร้างบูธ ผู้ประสานงานฝ่ายขาย จนถึงผู้บริหาร
  • สามารถทนต่อความกดดันในการทำงานได้ คล่องแคล่ว สามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่น สามารถควบคุมตนเองได้ดี และมีความเป็นผู้นำ
  • ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นิยมการพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งหวังการประสบความสำเร็จ
 4.  
 5. การศึกษาและประสบการณ์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการจัดอีเวนต์ หรือการสื่อสารเพื่อการตลาดมาก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร หรือ การบริหารธุรกิจ
 6.  
 7. ความสามารถ
  • มีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดีเยี่ยม ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานอีเวนท์
  • มีความเป็นนักเจรจาต่อรอง และมีความเป็นนักจัดการ
  • สามารถขับรถยนต์ได้
 8.  
 9. ความรับผิดชอบ
  • เป็นผู้จัดการงานอีเวนต์ต่างๆ ของบริษัท โดยสามารถจัดการงานได้ตามกำหนดเวลา งบประมาณ และสโคปงาน
  • วางแผนอีเวนต์ เริ่มตั้งแต่กำหนดเวลา สร้างสรรค์องค์ประกอบของอีเวนต์ และกำกับดูแลภาพลักษณ์ของงานอีเวนต์ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการออกแบบคีย์วิชวลของงาน การออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ร่วมกับฝ่ายศิลปกรรม รวมทั้งโครงสร้าง ส่วนตกแต่ง และสื่อประชาสัมพันธ์งาน
  • วางแผนจัดหาสถานที่ วางแผนจัดสรรพื้นที่และผังงาน วางแผนการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึง เวที แสง เสียง และจัดการด้านอาหารเครื่องดื่ม รูปแบบการแสดงพิธีเปิดและกิจกรรมภายในงาน วางแผนจัดการการขนส่ง และดูแลงานในรายละเอียดอื่นๆ เช่น การดูแลลูกค้า หรือแขกวีไอพี
  • ดุแลและกำกับการดำเนินการจัดงาน ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การอำนวยความสะดวกผู้ร่วมแสดงงาน จนถึงการรื้อถอน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
  • ประสานงานของหน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่ซัพพลายเออร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
  • รายงานรายละเอียดของการจัดงานแก่ผู้บริหารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
 1. อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท/ตามประสบการณ์
 2.  
 3. คุณสมบัติ
  • เพศหญิง/ชาย
  • อายุ 24 – 32 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี คหกรรม,ศิลปกรรม,ออกแบบอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร ฯลฯ
  • เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งจานอาหาร การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
  • สนใจงานด้านอาหารและศิลปะ
  • มีรสนิยมดี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมได้
 4.  
 5. ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบการจัดสไตล์ ของการจัดวางงานถ่ายภาพประกอบคอลัมน์ ในสื่อของบริษัทให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
  • นำเสนอคอนเซ็ปต์ความแปลกใหม่ ในการจัดวางองค์ประกอบภาพเพื่อการทำคอลัมน์ตามที่ได้รับมอบหมายในนิตยสารทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งจัดหาภาพอ้างอิงให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนการถ่ายภาพ
  • รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากและสินค้าซึ่งมีดีไซน์และรูปแบบแปลกใหม่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องใช้ในครัว เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการถ่ายภาพประกอบลงในคอลัมน์ของนิตยสารทุกเล่ม พร้อมทั้งรักษาภาพพจน์ที่ดีของการยืมและคืนสินค้าประกอบฉากทุกชิ้น
  • จัดเก็บอุปกรณ์ประกอบฉากให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งการยืมมาและนำกลับคืนร้านค้า
 6.  
 7. รายได้/สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน
  • โบนัส/ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • ประกันสังคม
  • งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ
  • สัมมนาต่างจังหวัดประจำปี
 1. อัตราเงินเดือน : 13,500 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
 2.  
 3. คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 24 – 32 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สารพัดช่าง,การจัดการ ฯลฯ
  • มีความรู้ด้านงานช่างทั่วไป สามารถซ่อมแซมและแก้ไขงานเล็กๆ น้อยๆ ได้
  • มีความสามารถด้านการประสานงานและการสื่อสารดี
  • บุคคลิกภาพดี สุภาพ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตบริการ
  • ซื่อสัตย์ ใจเย็น ละเอียดรอบคอบ มีความคล่องตัวสูงและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม
 4.  
 5. ลักษณะงาน
  • ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบประปา ไฟฟ้า งานไม้ งานช่างต่างๆ ภายในอาคาร ทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานซ่อมบำรุงส่วนที่ชำรุด เสียหาย โดยหากมีโครงการจะทำเพิ่มเติม ปรับปรุง อุปกรณ์ใดๆ ชำรุดและแจ้งซ่อมเข้ามา จะมีหน้าที่จัดหาช่าง ต่อรองราคา และดูแลควบคุมการซ่อมจนงานแล้วเสร็จ
  • ช่วยงานส่วนของโอเปอเรเตอร์ ในการรับสายโทรศัพท์ ประสานงานแขกหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อในสำนักงาน
 6.  
 7. รายได้/สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน
  • โบนัส/ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • ประกันสังคม
  • งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ
  • สัมมนาต่างจังหวัดประจำปี
 1. อัตราเงินเดือน : ตามประสบการณ์ (ยังไม่รวมค่าพาหนะ,คอมมิชชั่น)
 2.  
 3. คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จบสาขานิเทศ,การตลาด,บริหารธุรกิจ หรือประชาสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขายโฆษณารายการโทรทัศน์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการขาย สามารถโน้มน้าวลูกค้าและปิดการขายได้ตามเป้าที่กำหนด
  • มีใจรักงานขายโฆษณาและมีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างของรายการโทรทัศน์และเรื่องเศรษฐกิจ หรือรายการประเภทอื่นแต่เข้าใจระบบการทำงานด้านการขายสื่อโฆษณาในภาพรวม
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวาจาไพเราะ ทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
  • มีความคล่องตัวในการทำงาน, อดทน, ขยันออกพบปะลูกค้า สามารถติดต่อได้ง่าย
  • มีความสามารถในการวางแผนการตลาดให้ลูกค้าได้
  • บุคลิกภาพดีเยี่ยม
  • หากมีรถยนต์หรือมีประสบการณ์ขายสื่อโฆษณาที่มีฐานลูกค้าใกล้เคียงกับวารสารการเงินธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4.  
 5. ลักษณะงาน
  • เสนอขายงานลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ในแต่ละปี
  • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า ทีมผลิตรายการ และช่อง ให้ลง spot โดยถูกต้องเรียบร้อย
  • จัดทำชุดเอกสารขายประกอบสื่อ (powerpoint หรือ video) สำหรับทั้ง 4 รายการ ให้สวยงามดึงดูดใจ
  • จัดแพ็กเกจการขายที่หลากหลายสำหรับลูกค้าต่างๆ
  • นำเสนอกิจกรรมพิเศษร่วมกับแพ็คการขาย เช่น event งานสัมมนา และหาสปอนเซอร์
  • รีพอร์ตความคืบหน้าทางการขายกับ supervisor เป็นประจำทุกวัน
 6.  
 7. รายได้/สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน
  • คอมมิชชั่น
  • ค่าน้ำมันรถ
  • โบนัส/ปรับขึ้นเงินประจำปี
  • ประกันสังคม
  • งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ
  • สัมมนาต่างจังหวัดประจำปี
 1. อัตราเงินเดือน : ตามประสบการณ์ (ยังไม่รวมค่าพาหนะ,คอมมิชชั่น)
 2.  
 3. คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี ไม่รับผู้สมัครจบใหม่
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบสาขาการตลาดหรือนิเทศศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขายสื่อโฆษณา อย่างน้อย 3 – 5 ปี
  • บุคลิกภาพดีเยี่ยม
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พูดเก่ง สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
  • มีความคล่องตัวในการทำงานสูง ในกรณีที่ต้องออกไปพบปะลูกค้า
  • มีความสามารถในการวางแผนการตลาดให้ลูกค้าได้
  • มีพื้นฐานความรู้ความสนใจด้านร้านอาหาร ข้อมูล กิน เที่ยวโดยเฉพาะในกรุงเทพย่านธุรกิจ
  • หากมีรถยนต์หรือมีประสบการณ์ขายสื่อโฆษณาที่มีฐานลูกค้าใกล้เคียงกับนิตยสาร Tamago Free Magazine จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4.  
 5. ลักษณะงาน
  • เสนอขายสื่อโฆษณาเพื่อลงในนิตยสาร Tamago Free Magazine ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด
  • คิดแผนการตลาดหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เสนอลูกค้าให้มีน่าสนใจ
  • งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย
 6.  
 7. รายได้/สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน
  • ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าพาหนะ
  • โบนัส/ปรับขึ้นเงินประจำปี
  • ประกันสังคม
  • งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อฝ่ายบุคคล (HR) บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-691-4126 ต่อ 207 หรือ E-mail: hr@ma.co.th