ตำแหน่งงานว่าง
 

1. เงินเดือน  ตามประสบการณ์ (ยังไม่รวมค่าพาหนะ,คอมมิชชั่น)

 

2. คุณสมบัติ 

อายุ 22-35 ปี
-  เพศหญิง/ชาย
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบสาขาการตลาดหรือนิเทศศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ควรมีประสบการณ์ทางด้านการขายสื่อโฆษณาและขายสื่อออนไลน์

- บุคลิกภาพดีเยี่ยม

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พูดเก่ง สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
มีความคล่องตัวในการทำงานสูง ในกรณีที่ต้องออกไปพบปะลูกค้า

- มีความสามารถในการวางแผนการตลาดให้ลูกค้าได้

- มีพื้นฐานความรู้ความสนใจด้านร้านอาหาร ข้อมูล กิน เที่ยวโดยเฉพาะในกรุงเทพย่านธุรกิจ
- หากมีรถยนต์หรือมีประสบการณ์ขายสื่อโฆษณาที่มีฐานลูกค้าใกล้เคียงกับนิตยสาร Tamago Free Magazine จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. ลักษณะงาน

-  เสนอขายสื่อโฆษณาเพื่อลงในนิตยสาร Tamago Free Magazine และเว็บไซต์รวมถึงช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด

-  คิดแผนการตลาดหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เสนอลูกค้าให้มีน่าสนใจ

- งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

 

4. รายได้/สวัสดิการ
- เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน
- ค่าคอมมิชชั่น
- ค่าพาหนะ
- โบนัส/ปรับขึ้นเงินประจำปี
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 

  1. อัตราเงินเดือน 18,000 – 25,000 บาท

 

  2. ลักษณะงาน

 -    รับผิดชอบความถูกต้องและเรียบร้อยในภาพรวมของเนื้อหาบนเว็บไซต์ digital Age รวมถึงมีความสามารถในการอัพเดตบทความให้น่าสนใจ ตามแผนงานที่กำหนด

-     ประชาสัมพันธ์เนื้อหาของเว็บไซต์ใน Social Media รวมทั้งวางแผน Schedule ทำแคมเปญกับแฟนเพจ ออกแบบกิจกรรม และติดตามผลลัพธ์เพื่อนำมาสรุปรายงาน

-     ดูแลลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา และติดตามงานขายโฆษณาบนช่องทางออนไลน์

-    รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกของกองบรรณาธิการ

 

3. คุณสมบัติ

-    เพศหญิง/ชาย อายุ 25-32  ปี

-    วุฒิปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-    มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

-    มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการทำงาน ทำงานล่วงเวลาได้  อดทน รับแรงกดดันจากการทำงาน และมี Service Mind ในงานบริการและประสานงาน

-    ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ แคมเปญ ดูแลเว็บไซต์ หรือเป็นแอดมินเพจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-    เป็นคนที่ชอบเทคโนโลยี มีความรู้ด้าน IT และเคยมีผลงานที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

 

 4. รายได้/สวัสดิการ

-    เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน

-    โบนัส/ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี

-    ประกันสังคม

-    งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ

-    สัมมนาต่างจังหวัดประจำปี

1. อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์

  

2. ลักษณะงาน

1. ทำข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวง IT

2. ตั้งประเด็นข่าว,สรุปและเรียบเรียงข่าว

3. สัมภาษณ์องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเขียนคอลัมน์

 

3. คุณสมบัติ

-      อายุ 24 33  ปี

-      เพศหญิง/ชาย

-     วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิเทศศาสตร์ เอก วารสารศาสตร์ หรือประชาสัมพันธ์,อักษรศาสตร์,วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์

-     มีความรู้รอบตัวเรื่องธุรกิจ ,และองค์กรต่างๆ

-     รู้จักแหล่งข่าว สามารถเข้าถึงและติดต่อได้

-     มีความรู้ด้านงานข่าว,เขียนข่าว

-     มีความรู้ด้าน IT,คอมพิวเตอร์ การสื่อสารออนไลน์

-     มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

-     มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

4. รายได้/สวัสดิการ

-     เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามฐานเงินเดือน

-     ค่าพาหนะ

-     โบนัส/ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี

-     ประกันสังคม

-    งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทตามเทศกาลต่างๆ

-    สัมมนาต่างจังหวัดประจำปี

-    ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 

หมายเหตุ

  ขอให้ผู้สมัครที่สนใจส่งรูปถ่ายและผลงานเขียนอย่างน้อย 2 บทความแนบมาพร้อม Resume