การเงินธนาคาร ฉบับที่ 464 เดือน ธันวาคม ปี 2563

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนธันวาคม 2563 วารสารการเงินธนาคาร มีมติให้ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ครองตำแหน่ง นักการเงินแห่งปี 2563 Financier of the Year 2020

เลือกซื้อ :
จำนวน :
เล่ม ราคา 50 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนธันวาคม 2563 วารสารการเงินธนาคาร มีมติให้ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ครองตำแหน่ง นักการเงินแห่งปี 2563 Financier of the Year 2020  ด้วยคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ สร้างความเติบโตยั่งยืนให้กับองค์กร รับผิดชอบต่อสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม 

และขอแสดงความยินดีกับ  “สารัชถ์ รัตนาวะดี” ยึดบัลลังก์แชมป์เศรษฐีหุ้นไทยเป็นปีที่ 2 ครองหุ้นกัลฟ์ มูลค่า 1.1 แสนล้านบาท  “นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” นั่งแท่นเศรษฐีหุ้นอันดับ 2 รวยกว่า 5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนรายใหญ่ทายาทโอสถสภา “นิติ โอสถานุเคราะห์” ติดอันดับ 3 รวย 4.8 หมื่นล้านบาท ด้านตระกูลรัตนาวะดี เจ้าของอาณาจักรกัลฟ์ ครองแชมป์ตระกูลเศรษฐีหุ้นไทย ถือครองหุ้น 1.1 แสนล้านบาท ติดตามรายละเอียดใน COVER STORY
 
- Special Interview : สัมภาษณ์พิเศษ พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถึงความท้าทาย 2 เรื่องหลักที่ส่งผลกระทบอย่างมากกับธุรกิจพลังงาน ทั้งสงครามราคาน้ำมัน ซาอุฯ-รัสเซีย และการแพร่ระบาดของ Covid-19 แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทิศทางการลงทุนหลังผ่าน Covid-19 ตลอดจนมุมมองที่มีต่อธุรกิจพลังงานในอนาคต
สินค้าน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง
ฉบับที่ 463 เดือน พฤศจิกายน ปี 2563
ฉบับที่ 462 เดือน ตุลาคม ปี 2563
ฉบับที่ 461 เดือน กันยายน ปี 2563