Smart Kitchen ครัวสวยทันสมัย

Smart Kitchen เล่มนี้ รวบรวมแบบชุดครัวที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานที่ละเอียดครบครัน ซึ่งกว่าจะมาเป็นครัวสวยๆเหล่านี้ ย่อมต้องผ่านการค้นหาข้อมูลและการเลือกสรรจนสามารถตอบโจทย์ในทุกมิติของการใช้งาน เพียงคุณมีความตั้งใจและรู้จักไลฟ์สไตล์และความต้องการใช้งานครัวของตัวเองเป็นอย่างดี เราเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของครัวที่สวยงามและทันสมัย พร้อมใช้งานได้อย่างมีความสุขในทุกวันแน่นอน

จำนวน :
เล่ม ราคา 250 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม
สินค้าน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง