Small Kitchen ครัวสวยเล็กกะทัดรัด

เรื่องราวใน Small Kitchen ครัวสวยเล็กกะทัดรัดเล่มนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยไอเดียในการตกแต่ง จัดเก็บ และจัดสรรพื้นที่ความสุขให้ห้องครัว ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ ผ่านเรื่องเล่าประสบการณ์จริงจากเจ้าของชุดครัวจิ๋วแต่แจ๋ว 10 แบบ 10 สไตล์ ซึ่งไม่ยอมให้จินตนาการถูกจำกัดด้วยพื้นที่
จำนวน :
เล่ม ราคา 200 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

ไอเดียในการตกแต่ง จัดเก็บ และจัดสรรพื้นที่ความสุขในห้องครัว ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ ผ่านเรื่องเล่าจากเจ้าของชุดครัวจิ๋วแต่แจ๋ว 10 แบบ 10 สไตล์

สินค้าน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง