การเงินธนาคาร ฉบับที่ 481 เดือน พฤษภาคม ปี 2565

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 ประกาศผลการจัดอันดับ 300 บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2022  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ครองแชมป์บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2022

จำนวน :
เล่ม 100 บาท ราคา 70 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 ประกาศผลการจัดอันดับ 300 บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2022  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ครองแชมป์บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2022 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้าน บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) คว้าบริษัทยอดเยี่ยมแห่ง  ปี 2022 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นอกจากนี้ ยังมี บริษัทยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอีก 8 บริษัท ได้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (STGT) และ บมจ.อาร์ ซี แอล (RCL) ติดตามรายละเอียดใน COVER STORY

News Banking : “3 แบงก์ใหญ่ เปิดยุทธศาสตร์ ESG ก้าวสู่ธนาคารแห่งความยั่งยืน”  จากกระแสของความยั่งยืนกำลังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึง ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่เป็นประเด็นระดับโลก 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จึงพร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์ ESG มุ่งเน้นสร้างสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน