การเงินธนาคาร ฉบับที่ 474 เดือน ตุลาคม ปี 2564

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนตุลาคม 2564   เสนอเรื่อง “บาทดิจิทัลมาแล้ว เริ่มใช้ไตรมาส 2 ปีหน้า” ที่ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนโครงการ Central Bank Digital Currency หรือ CBDC

จำนวน :
เล่ม 100 บาท ราคา 70 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนตุลาคม 2564   เสนอเรื่อง “บาทดิจิทัลมาแล้ว เริ่มใช้ไตรมาส 2 ปีหน้า” ที่ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนโครงการ Central Bank Digital Currency หรือ CBDC ซึ่งป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง (Risk Free Asset) สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายการพัฒนาลงมาสู่ Retail CBDC หรือบาทดิจิทัลสำหรับภาคประชาชน ที่ขณะนี้มีการประกาศแล้วว่าจะเริ่มทดลองใช้ในไตรมาส 2 ปี 2565 โดยวาง Position เป็นเงินสดแบบดิจิทัล ปลอดดอกเบี้ย กระจายผ่านตัวกลาง พร้อมต่อยอดสู่ CBDC Ecosystem เปิดให้เอกชนพัฒนานวัตกรรมชำระเงินบนแพลตฟอร์มบาทดิจิทัล ทั้งแบบ Online และ Offline เพื่อสร้าง Use case ชำระเงินอนาคต ติดตามรายละเอียดใน COVER STORY

  • Exclusive Interview : สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร  ถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ D2RIVE ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อการการเปลี่ยนแปลงกับกรมสรรพากรทั้งภายในองค์กรและยังทำให้สามารถจัดเก็บรายได้ภาษีได้ตรงเป้า ออกแบบนโยบายทางภาษีตรงกลุ่ม บริการประชาชนและผู้เสียภาษีตรงใจมากยิ่งขึ้น