การเงินธนาคาร ฉบับที่ 467 เดือน มีนาคม ปี 2564

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมีนาคม 2564 ประกาศผลการจัดอันดับกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 หรือ Best Mutual Fund of the  Year 2021 โดยแบ่งการพิจารณาจัดอันดับกองทุนรวมออกเป็น 9 กลุ่ม

จำนวน :
เล่ม 80 บาท ราคา 50 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมีนาคม 2564 ประกาศผลการจัดอันดับกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 หรือ Best Mutual Fund of the  Year 2021 โดยแบ่งการพิจารณาจัดอันดับกองทุนรวมออกเป็น 9 กลุ่ม ตามนโยบายการลงทุนและใช้ 3 ปัจจัยในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ผลตอบแทนรวม ความผันผวนของราคารายวัน และผลงานโดยเฉลี่ยของบริษัทจัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ลงทุนในปัจจุบัน ที่นอกจากจะต้องพิจารณาเรื่องผลตอบแทนแล้ว ยังควรคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนประกอบด้วย  ติดตามรายละเอียดใน COVER STORY

  • Special Interview : สัมภาษณ์พิเศษ เซอิจิโระ อาคิตะ ที่ได้เข้ามารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562  ถึงประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการทำงานกับธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ หรือ MUFG Bank องค์กรระดับโลกมาโดยตลอด