การเงินธนาคาร ฉบับที่ 461 เดือน กันยายน ปี 2563

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกันยายน 2563 รวบรวมข้อมูลเรื่องมาตรการช่วยเหลือต่างๆทั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

จำนวน :
เล่ม 80 บาท ราคา 50 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกันยายน 2563 รวบรวมข้อมูลเรื่องมาตรการช่วยเหลือต่างๆทั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ออกมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย ด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation) ติดตามรายละเอียดใน COVER STORY

 
- Special Interview : สัมภาษณ์พิเศษ คุณจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.พรินซิเพิล จำกัด เจาะลึกแนวโน้มสถานการณ์ลงทุน รวมถึงทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ บลจ.พรินซิเพิล ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวช่วยเพื่อให้บริการนักลงทุน 
 
- Exclusive Interview : ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    เผยบริการใหม่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มตอบโจทย์ลงทุนวิถี New Normal พร้อมผนึกพันธมิตรยกระดับสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯยุคใหม่ ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เสริมกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย