การเงินธนาคาร ฉบับที่ 454 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563

ระวัง BEC แฮกอีเมล CEO เจาะข้อมูลบริษัท

จำนวน :
เล่ม 80 บาท ราคา 50 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

- เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะชะลอตัว จาก Globalization สู่ Slowbalization

- บริษัทศตวรรษ 5 บทเรียนจาก 5 ธุรกิจครอบครัว ที่อายุเกินร้อยปี

- เปิดยุทธศาสตร์แบงก์รัฐ หนุนเศรษฐกิจฐานราก เสริมแกร่งเอสเอ็มอี