การเงินธนาคาร ฉบับที่ 452 เดือน ธันวาคม ปี 2562

500 เศรษฐีหุ้นไทย 2019

นักการเงินแห่งปี 2562
ชาติศิริ  โสภณพนิช
ธนาคารกรุงเทพ

จำนวน :
เล่ม 80 บาท ราคา 70 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

- แนะธุรกิจเร่งสร้าง Data Driven รับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- สงครามการค้า ใครเจ็บมาก...เจ็บน้อยกว่ากัน

- Webank จีน ลุยตลาดอาเซียน