ยุทธศาสตร์การวางแผนธุรกิจครอบครัว

อยากให้ธุรกิจครอบครัวเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ต้องวางแผนครอบครัวคู่กับการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ

จำนวน :
เล่ม 375 บาท ราคา 180 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

การรวมเอาแม่แบบการวางแผนและการตัดสินใจพร้อมกรณีศึกษาของธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวและธุรกิจไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน