ธรรมนูญครอบครัว เขียนอย่างไรให้สำเร็จ

หนังสือที่จะช่วยให้ท่านสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ

ผู้เขียน : นวพล วิริยะกุลกิจ

จำนวนหน้า : 194 หน้า

เดือนที่ออก : ตุลาคม 2557

จำนวน :
เล่ม 295 บาท ราคา 150 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

หนังสือที่ตอบทุกคำถามคาใจเกี่ยวกับการ "สร้าง" และ "ใช้" ธรรมนูญครอบครัวเพื่อการสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงของ คุณนวพล วิริยะกุลกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวที่ได้มีโอกาสร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับครอบครัวชั้นนำของไทย
 
ธรรมนูญครอบครัว เขียนอย่างไรให้สำเร็จ จัดทำโดย สำนักพิมพ์การเงินธนาคาร เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจครอบครัว เพราะจะช่วยกระตุกต่อมคิด ให้มุมมองและสร้างกำลังใจให้กับทุกคนที่หวังจะทำธุรกิจครอบครัวให้ดีขึ้น และทำให้ธุรกิจของคุณสามารถก้าวพ้นอุปสรรค และประสบความสำเร็จในทางธุรกิจและสามารถเดินร่วมไปกับความสุขของครอบครัวได้